Charter for Lemvig Sundhedshus

Lemvig Sundhedshus er et mødested for sundhed og trivsel. Her tilbydes en bred vifte af tilbud, som bidrager til sundhed og trivsel, og som støtter borgere i at få en styrket handlekraft i forhold til egen sundhed.

I Lemvig Sundhedshus mødes forskellige sundhedsfagligheder, og der er fokus på faglig kvalitet i sammenhængende borgerforløb på tværs af fagprofessionelle og sektorer.

Dette charter for Lemvig Sundhedshus er et internt papir rettet mod aktører i Lemvig Sundhedshus.

Som både regionale, kommunale, private og frivillige aktører i Lemvig Sundhedshus har vi fokus på

 • At sundhedshuset danner ramme om tilbud som fremmer sundhed, trivsel og mestring.
 • At borgerne oplever sammenhæng og tryghed i forløb på tværs af sundhedsaktører.
 • At sundhedshuset er et levende mødested med fokus på sundhed og trivsel, hvor alle generationer motiveres af at komme.
 • At være innovative og udfordre vanetænkning, herunder være frontløbere på brugen af nye digitale løsninger til gavn for borgerne.
 • At borgerne oplever én indgang til sundhed i Lemvig Sundhedshus, på tværs af sektorer og afdelinger.
 • At fremme optimal brug af fagkompetencer gennem tværfaglige samarbejder.

Det betyder, at aktørerne i Lemvig Sundhedshus forpligter sig til at

 • At tilbyde sundhedstilbud af høj faglig kvalitet.
 • At tage ansvar for at fremme sammenhæng i borgernes forløb på tværs af sundhedsaktører og afdelinger.
 • At samarbejde om at skabe størst mulig sundhed og trivsel.
 • At møde kolleger med respekt på tværs af fagligheder og løbende opsøge, hvordan der kan skabes synergi i samspillet på tværs.
 • At bidrage til at sikre synlighed omkring sundhedstilbud.
 • At prioritere møder på tværs af sektorer og fagligheder i huset.
 • At medvirke til at skabe et trygt og imødekommende miljø for både borgere og kolleger.

Brug af fællesarealer i Lemvig Sundhedshus

Mødelokaler kan benyttes af alle lejere i huset og af frivillige aktører efter gældende retningslinjer.

Aktiviteter i mødelokaler og fællesarealer er underlagt Charteret.