Lemvig Sundhedshus er et mødested for sundhed og trivsel. Se det charter, som aktørerne i sundhedshuset skal stræbe efter at opfylde.

Charter for Lemvig Sundhedshus

Lemvig Sundhedshus er et mødested for sundhed og trivsel. Her tilbydes en bred vifte af tilbud, som bidrager til sundhed og trivsel, og som støtter borgere i at få en styrket handlekraft i forhold til egen sundhed.

I Lemvig Sundhedshus mødes forskellige sundhedsfagligheder, og der er fokus på faglig kvalitet i sammenhængende borgerforløb på tværs af fagprofessionelle og sektorer.

Dette charter for Lemvig Sundhedshus er et internt papir rettet mod aktører i Lemvig Sundhedshus.

Som både regionale, kommunale, private og frivillige aktører i Lemvig Sundhedshus har vi fokus på

 • At sundhedshuset danner ramme om tilbud som fremmer sundhed, trivsel og mestring.
 • At borgerne oplever sammenhæng og tryghed i forløb på tværs af sundhedsaktører.
 • At sundhedshuset er et levende mødested med fokus på sundhed og trivsel, hvor alle generationer motiveres af at komme.
 • At være innovative og udfordre vanetænkning, herunder være frontløbere på brugen af nye digitale løsninger til gavn for borgerne.
 • At borgerne oplever én indgang til sundhed i Lemvig Sundhedshus, på tværs af sektorer og afdelinger.
 • At fremme optimal brug af fagkompetencer gennem tværfaglige samarbejder.

Det betyder, at aktørerne i Lemvig Sundhedshus forpligter sig til at

 • At tilbyde sundhedstilbud af høj faglig kvalitet.
 • At tage ansvar for at fremme sammenhæng i borgernes forløb på tværs af sundhedsaktører og afdelinger.
 • At samarbejde om at skabe størst mulig sundhed og trivsel.
 • At møde kolleger med respekt på tværs af fagligheder og løbende opsøge, hvordan der kan skabes synergi i samspillet på tværs.
 • At bidrage til at sikre synlighed omkring sundhedstilbud.
 • At prioritere møder på tværs af sektorer og fagligheder i huset.
 • At medvirke til at skabe et trygt og imødekommende miljø for både borgere og kolleger.

Brug af fællesarealer i Lemvig Sundhedshus

Mødelokaler kan benyttes af alle lejere i huset og af frivillige aktører efter gældende retningslinjer.

Aktiviteter i mødelokaler og fællesarealer er underlagt Charteret.