I Lemvig Sundhedshus samarbejder vi på tværs af sektorer og med borgerne om sundhed og trivsel. Se visionen for Lemvig Sundhedshus.

Vision for Lemvig Sundhedshus

I Lemvig Sundhedshus samarbejder vi på tværs af sektorer og med borgerne om sundhed og trivsel.

Sammen nytænker vi sundheden og sundhedshuset i Lemvig Kommune.

Borgernes Hus - sammen om sundhed

Lemvig Sundhedshus er et mødested med rum til fællesskaber om sundhed og trivsel, hvor vi sammen skaber et attraktivt og levende hus for alle.

Samarbejde og kvalitet

I Lemvig Sundhedshus er borgeren i centrum.

Sundhedsaktører samarbejder med borgeren og på tværs, for at skabe forløb, hvor borgere oplever inddragelse, tryghed og kvalitet.

Innovation

I Lemvig Sundhedshus udfordrer vi vanetænkning og udvikler løbende sundhedstilbud for at skabe mest mulig sundhed og trivsel. Det gør vi med afsæt i borgerens situation. Derfor har vi fokus på optimal brug af ressourcer ved at samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer.

Vi bidrager til at udvikle og går foran i brugen af digitale sundhedsløsninger, hvor det giver borgeren lettere adgang til sundhedstilbud og hvor det styrker den enkeltes mestring af egen sundhed og trivsel.

Første skridt mod et stærkere samarbejde på borgerens præmisser

Region Midtjylland og Lemvig Kommune vil i forbindelse med etablering af Lemvig Sundhedshus som de første skridt mod et stærkere samarbejde med borgeren i centrum igangsætte følgende:

  • Arbejde med synergier på tværs af funktioner og sektorer i huset.
  • Samarbejde med borgere, frivillige og patientforeninger om udvikling af sundheden og sundhedshuset.
  • Sikre nem adgang til husets funktioner, blandt andet med inddragelse af frivillige.
  • Gå forrest i afprøvningen af telemedicinske løsninger.

Lemvig Sundhedshus - en del af det nære sundhedsvæsen

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for visionen og samarbejdet i Lemvig Sundhedshus.

 

Hent printvenlig version af visionen (pdf)